Informacje

  1. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI  ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                             
  2. STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁUPSKU