Projekty

mechanik z pasja logo

 

 

 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZUJE  PROJEKT:

wstep mechanik

wstep mechanik5

wstep mechanik2 

wstep mechanik3

wstep mechanik4

 

Wypełnione druki proszę o dostarczenie pod adres:

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku - sekretariat

ul. Koszalińska 5

76-200 Słupsk 

tel/fax: 59 845 73 33                            

Koordynator projektu: mgr Rozalia Seemann 


 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu "EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE"Projekt "EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE"

 plakat zdjecie
 
 
 

Projekt "Szkoła - praca... jesteśmy gotowi!"

 

  Lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa

 

efs

„Szkoła – praca…jesteśmy gotowi!” nr 2016-1-PL01-KA102-024413  w ramach projektu 
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

 

Rekrutacja do projektu "Szkoła - praca... jesteśmy gotowi!"

 

projekt

 

Dokumenty do pobrania (pdf)

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Regulamin rekrutacji

 


 

 


Projekt „Elektrohydraulika – nowe możliwości, lepsze umiejętności!”

Wyjazd II (05-25.10.2014 r.):

05.10.2014 r. grupa uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku wyjechała na staż do Niemiec. Opiekę nad dziesięcioma młodzieńcami sprawowała pani Marcelina Justek, która spędziła  z nimi trzy tygodnie w Schkeuditz nieopodal Lipska (powrót do Polski nastąpił 25.10.2014 r.).

Był to drugi, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejski Fundusz Społeczny wyjazd, zorganizowany w ramach projektu mobilności o numerze 2013-1-PL1-LEO01-38263 i tytule „Elektrohydraulika – nowe możliwości, lepsze umiejętności!”.

Staż ten polegał głównie na odbyciu praktyk w niemieckich zakładach przemysłowych, czego dowodem są zdobyte przez uczniów odpowiednie certyfikaty oraz honorowane w całej Unii Europejskiej dokumenty Europass – Mobilność, jednakże mieli oni również okazję do rozwoju swych zdolności językowych, zwiedzenia wielu ciekawych pod względem historycznym jak i architektonicznym miejsc, a także relaksu.

 

 • Wyjazd-II-1

 • Wyjazd-II-2

 • Wyjazd-II-3

   

Wyjazd III (25.10-14.11.2014 r.):

Trzeci i ostatni staż finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizowany w ramach projektu mobilności o numerze 2013-1-PL1-LEO01-38263 i tytule „Elektrohydraulika – nowe możliwości, lepsze umiejętności!”, trwał od 25.10.2014 r. do 14.11.2014 r.

Dziesięciu uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku wyjechało do niemieckiego miasta Schkeuditz, usytuowanego nieopodal Lipska, by odbyć praktyki w niemieckich zakładach przemysłowych, rozwijać swoje zdolności językowe, poznawać obcą kulturę i ludzi, zwiedzać oraz… zażywać relaksu. Potwierdzeniem zdobytych przez nich nowych kwalifikacji zawodowych są wystawione przez zagranicznych partnerów CKP certyfikaty oraz honorowane w całej Unii Europejskiej dokumenty Europass – Mobilność.

Przez całe trzy tygodnie opiekunem grupy był Leon Piłat.

 • Wyjazd-III-1
 • Wyjazd-III-2

  

 

 

 

 

 


 

Projekt „Kuchnia regionalna – co nas łączy, co dzieli?”

Jednym z  realizowanych w 2013 roku w słupskim Centrum Kształcenia Praktycznego projektów mobilności finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji był „Kuchnia regionalna – co nas łączy, co dzieli?”. Projekt o numerze 2012-1-PL1-LEO03-27957 był prowadzony w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie” i dotyczył podniesienia kompetencji nauczycieli, instruktorów, a także osób odpowiedzialnych za szkolenie w zawodach gastronomicznych, hotelarskich oraz turystycznych w zakresie przygotowywania potraw regionalnych charakterystycznych dla kilku krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Uczestniczyli w nim pracownicy Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Bochni. Ich doświadczenie zawodowe jest bardzo zróżnicowane, jednak wszyscy zajmują się praktycznym przygotowywaniem uczniów do kompleksowej obsługi osób korzystających z usług hotelarskich i gastronomicznych, w tym również podróżnych zza granicy naszego kraju. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczne zwiększenie liczby wizyt obywateli pozostałych krajów członkowskich, którzy ze względu na wielką różnorodność etniczną i kulturową społeczeństwa europejskiego, mają najróżniejsze przyzwyczajenia i wymagania kulinarne. Wpłynęło to oczywiście także na system szkolnictwa zawodowego oraz funkcjonujących w nim nauczycieli/instruktorów, którzy chcąc zapewnić atrakcyjność placówek, w których są zatrudnieni oraz indywidualne kompetencje zawodowe, muszą nieustannie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, dostosowując się tym samym do panujących obecnie warunków na rynku pracy.

Zorganizowano cztery wyjazdy do krajów znajdujących się obecnie w centrum zainteresowania współczesnej turystki. Były to:

SŁOWACJA 

      Termin realizacji:  27.01.2013 – 09.02.2013

 • 1

Uczestnicy:

 Teresa Piszko

 Dorota Siek

 Andrzej Góra

 Aleksander Czarnacki

 Monika Kujawa

 Agnieszka Zielińska 

 

HISZPANIA

Termin realizacji: 15.04.2013 – 29.04.2013

 • 2

Uczestnicy:

Teresa Terefenko

Wioletta Skipirzepa

Renata Skrzypska

Katarzyna Skuza

Piotr Gorzelak

Aleksander Paszkowski

 

BUŁGARIA

Termin realizacji: 18.05.2013 – 02.06.2013

 • 3
 

Uczestnicy:

Bożena Mzyk

Wiesław Maruszak

Grażyna Włoch

Rozalia Seemann

Marian Gutarowicz

Danuta Malińska 

 

PORTUGALIA

Termin realizacji:       17.09.2013 – 30.09.2013 

 

 • 4

Uczestnicy: 

 

Barbara Siarkowska

 

Katarzyna Katulska

 

Daniel Poświętny

Paweł Duda

Grzegorz Dacków

Emilia Górska

 

 

 

 

Dzięki organizacji tychże wymian Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku nawiązało nowe oraz zacieśniło już istniejące kontakty z zagranicznymi partnerami, które mogą w przyszłości doprowadzić do zaistnienia kolejnych, obopólnie korzystnych inicjatyw. Beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa wystawione przez tychże partnerów oraz dokumenty Europass - Mobilność. Ponadto poza poszerzeniem swych umiejętności kulinarnych, mieli oni również okazję do rozwoju zdolności językowych.

Projekt zaowocował także powstaniem nowych, wdrażanych przez jego uczestników głównie w Centrum Kształcenia Praktycznego metod nauczania, których nieodłącznym elementem jest napisany przez nich mini-przewodnik kulinarno-turystyczny „Kulinarne dziedzictwo krajów Unii Europejskiej”.

Szczegóły kilku, poszczególnych wymian można prześledzić na stronach zaangażowanych  w projekt zagranicznych partnerów:

- Zdruzena stredna skola hotelovych sluzieb a obchodu PUCHOV:

http://www.sosospu.sk/projekty/hostia-zo-slupska-vetpro.html?page_id=2678

- Associação Intercultural Amigos da Mobilidade(Intercultural Association Mobility Friends):

https://www.facebook.com/intercultuassociation.mobilityfriends/media_set?set=a.244424642373346.1073741987.100004174359187&type=3

https://www.facebook.com/intercultuassociation.mobilityfriends/media_set?set=a.244428182372992.1073741988.100004174359187&type=3

https://www.facebook.com/intercultuassociation.mobilityfriends/media_set?set=a.244429362372874.1073741989.100004174359187&type=3

https://www.facebook.com/intercultuassociation.mobilityfriends/media_set?set=a.244431755705968.1073741990.100004174359187&type=3

https://www.facebook.com/intercultuassociation.mobilityfriends/media_set?set=a.242605719221905.1073741975.100004174359187&type=3

https://www.facebook.com/intercultuassociation.mobilityfriends/media_set?set=a.242481855900958.1073741973.100004174359187&type=3

https://www.facebook.com/intercultuassociation.mobilityfriends/media_set?set=a.242491552566655.1073741974.100004174359187&type=3

https://www.facebook.com/intercultuassociation.mobilityfriends/media_set?set=a.242196915929452.1073741966.100004174359187&type=3

… oraz  na profilu wchodzącej w struktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku Pracowni Turystycznej:

https://www.facebook.com/pracownia.turystyczna/media_set?set=a.367040576762520.1073741837.100003697423179&type=3

https://www.facebook.com/pracownia.turystyczna/media_set?set=a.394083130724931.1073741845.100003697423179&type=1

 


 

Projekt „Sztuka renowacji elementów architektury”

 

Finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejski Fundusz Społeczny projekt mobilności o numerze 2012-1-PL1-LEO01-27966 był realizowany przez CKP w 2013 roku. Dotyczył on zorganizowania zagranicznych staży dla uczniów słupskich szkół: Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Technicznych.

10.02.2013 r. sześcioosobowa grupa młodzieży wyjechała do Frankfurtu nad Odrą               w Niemczech, gdzie wraz z opiekunem Mieczysławem Gawrysiem spędziła trzy tygodnie (powrót nastąpił 03.03.2013 r.).

 • I_staż

Drugi wyjazd, tym razem do Wriezen w Niemczech, miał miejsce 12.05.2013 r., powrót zaś 01.06.2013 r. Opiekę nad młodzieżą sprawował nauczyciel Ryszard Pruski.

 • II_staż

Trzeci, ostatni staż trwał również trzy tygodnie (08-28.09.2013 r.) i podobnie jak pierwszy, odbył się we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Opiekunem grupy był Mieczysław Szot.

 • III_staż

Beneficjenci projektu zostali przeszkoleni w ramach szeroko rozumianych technik oraz technologii renowacyjnych stosowanych w konserwacji zabytków architektury, czego dowodem są certyfikaty uczestnictwa w stażu wystawione przez niemieckiego partnera CKP, czyli Berufsforderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.  oraz honorowane w całej Unii Europejskiej dokumenty Europass - Mobilność. Mieli ponadto okazję do rozwoju swych zdolności językowych, zwiedzenia wielu ciekawych pod względem historycznym jak i architektonicznym miejsc, a także relaksu w Tropical Islands pod Berlinem.

 


 

 

"Europejska pełnia smaków - stół weselny"

Założenie projektu

Wejście Polski do Unii Europejskiej, zacieranie się granic państw oraz rozwój mobilności obywateli krajów Unii spowodowało, iż w dzisiejszym czasie coraz częściej mamy do czynienia z organizacją wesel międzynarodowych, gdzie każdy z małżonków posiada odrębną kulturę, tradycję a przede wszystkim kuchnię. Przyglądając się temu zjawisku Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku postanowiło napisać projekt w ramach Leonardo da Vinci "Europejska pełnia smaków - stół weselny". Przedsięwzięcie to ma na celu rozwinąć wiedzę i umiejętności nauczycieli gastronomii oraz słupskich restauratorów w zakresie kompleksowego przygotowania przyjęcia weselnego w aspekcie wielokulturowości. Znajomość obyczajów, smaków a także umiejętność przygotowania potraw weselnych w różnych krajach pomaga w zrozumieniu uroczystości ślubu i wesela w krajach różnych kulturowo. Nabyta wiedza i jej wykorzystanie w nauczaniu zwiększy tolerancję dla odmienności kulturowej danego kraju, pozwoli poszerzyć ofertę CKP oraz słupskich restauracji o imprezy weselne różnorodnych narodów. W ramach rozwoju kwalifikacji zawodowych uczestnicy poznają przepisy kulinarne które stosuję się podczas organizacji wesela, kulturę, obrzędy ślubne, przebieg przyjęcia weselnego oraz inne intrygujący aspekty. W ramach projektu organizowane są cztery wymiany do Włoch, Hiszpanii oraz Słowacji

Efekt końcowy

"Europejska pełnia smaków - stół weselny"

Efektem końcowym w założeniach projektu ma być "Ślubny przewodnik po krajach europejskich" w którym znajdą się zebrane materiały ze wszystkich wyjazdów. Materiałami pogrzebnymi do stworzenia ww. poradnika będą przepisy kulinarne, zdjęcia, ulotki informacyjne oraz wszystkie inne opracowania związane z tematem organizacji przyjęcia weselnego. Każda grupa wyjazdowa będzie zobowiązana do zebrania materiałów oraz przygotowania sprawozdania z wymiany. Po zakończeniu realizacji wszystkich wymian w ramach projektu "Europejska pełnia smaków - stół weselny", będą organizowane spotkania wszystkich uczestników projektu w celu opracowania "Ślubnego przewodnika po krajach Unii Europejskiej". Skończony przewodnik, zostanie zaprezentowany na podsumowaniu projektu w siedzibie promotora i przekazany uczestnikom, restauracjom, hotelom oraz współpracującym szkołom. Przewodnik będzie wykorzystywany w szkołach na zajęciach lub w restauracjach jako dodatkowa oferta gastronomiczna. Pokazy upowszechniające rezultaty zostaną poprowadzone przez wybranych uczestników we wszystkich szkołach gastronomicznych, restauracjach współpracujących z Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku zajmujących się kształceniem zawodowym uczniów. Promotor zorganizuje spotkania kadry zarządzającej instytucji oświatowych i przedsiębiorstw w celu omówienia efektów realizacji projektu.

Sprawozdanie z wymiany 04.04-17.04.2011

       W roku szkolnym 2008/2009 zostały zrealizowane następujące programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej:

Program Leonardo da Vinci:

1. Projekt "Artysta w kuchni", nr PL/06/A/Pla/174618 - staż dla młodzieży klas technikum i zawodowych o kierunku kształcenia związanego z gastronomią, hotelarstwem i cukiernictwem ze sposobu przygotowywania dekoracji potraw - CARVING oraz tradycji kuchni krajów należących do Unii Europejskiej. Grupa 40 uczniów i 4 nauczycieli odbyło staż w Szkołach Partnerskich - Czechy, Niemcy, Słowacja.
Projekt został zrealizowany w terminie 19.11.2007 - 31.05.2008 roku.

2. Projekt "Gościnna chata", nr PL/07/LLP-LdV/VETPRO/140088 - wymiana dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu ds. gastronomii, dotycząca sposobu podawania, przygotowywania win, serów oraz tradycji kuchni krajów należących do Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyło 24 nauczycieli. Wymiany zostały przeprowadzone w Niemczech, Czechach, Włoszech i Hiszpanii.

3. W Pracowniach Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego realizowany jest również projekt "Młody kompetentny" Projekt ten polega na przeprowadzeniu dodatkowych godzin dydaktycznych na kursach: Prawa jazdy, Spawania, AutoCad., w ramach priorytetu IX., Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkól zawodowych chcących uzupełnić lub podwyższyć swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Jego realizacja przewidywana jest na dwa lata.

4. Ponadto zostały złożone wnioski na konkurs 2009 w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt "Promocja potraw regionalnych - co nas łączy, a co dzieli?". Celem wymiany jest przeszkolenie nauczycieli gastronomi w kierunkach przygotowywania, serwowania i promocji potraw regionalnych , oraz projekt "Europejska pełnia smaków - stół weselny" którego celem jest poznanie tradycji weselnych , potraw podawanych na stolach weselnych oraz wszelkich różnic jakie można zaobserwować w innych narodowościach, oraz projekty "Potęga smaku - uczta zmysłów"