Program Leonardo Da Vinci - Walencja

W terminie od 16.09.2011 do 30.09.2012 Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku realizowało kolejna wymianę doświadczeń w ramach projektu Leonardo da Vinci "Europejska Pełnia Smaków - stół weselny". Partnerem wymiany była organizacja Esmovia w Walencji. W wymianie udział wzięli pracownicy Centrum: p. Grażyna Włoch i p. Grzegorz Dacków. 

Uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne w miejscowości Walencja, gdzie zapoznawali się z kuchnią regionu, sposobem organizacji przyjęć weselnych, tradycją oraz kulturą Hiszpanii. W ramach wymiany doświadczeń uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych organizowanych przez wykwalifikowanych trenerów.

W wolnym czasie uczestnicy zyskali nową wiedzę na temat historii, kultury i życia społecznego. Nawiązali nowe kontakty oraz zwiedzili wiele ciekawych miejsc. 

Zajęcia w ramach wymiany podniosły kwalifikacje zawodowe uczestników , pozwoliły zapozna się z nową kulturą i tradycjami Walencji. Wymiana zakończyła się uroczystym rozdaniem certyfikatów. Nabyte umiejętności będą pomocne przy pracy z młodzieżą.