Zmiana zasad rekrutacji do internatu CKP na rok szkolny 2014/2015

Z dniem 28.02.2014 zmianie uległy zasady rekrutacji do internatu CKP.

Poniżej przedstawiamy aktualne zasady rekrutacji, tabelę punktów i formularz rekrutacyjny:

 

Formularz podania o przyjęcie do internatu

 

Zasady rekrutacji uczniów do Internatu CKP

  

Kryteria przyjęć do Internatu CKP