Kursy w ramach projektu "Praktyka Czyni Mistrza" w CKP

  • pcm

W Centrum Kształcenia Praktycznego cały czas organizowane są kursy w ramach projektu finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej "Praktyka Czyni Mistrza" . Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego możliwy jest zakup nowego sprzętu dydaktycznego m.in. obrabiarek sterowanych numerycznie oraz szkolenie młodzieży.

W dniu 10 luty 2014r. rozpoczęły się 3 kursy podstawowe do których należą:

I. Montaż i konserwacja urządzeń i systemów energii odnawialnej

Uczestnicy biorą w autorskim programie, uwzględniającym budowę, obsługę i konserwację urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.

II. Kurs CNC – obróbka metali

Podczas zajęć uczniowie zdobywają umiejętności programowania oraz obsługi obrabiarek CNC wykorzystywanych w obróbce metali.

III. Kurs CNC – obróbka drewna

W ramach kursu uczniowie zajmują się programowaniem, obsługą oraz budową obrabiarek CNC wykorzystywanych w obróbce drewna.

W dniu 19 luty 2014r. rozpoczęły się 2 kursy dodatkowe:

I. Kurs spawania

Uczniowie poznają zasady, metody i parametry spawania metodą MAG/135. Kurs zakończony uprawnieniami państwowymi.

II. Kurs AUTO-CAD

Ukończenie kursu daje podstawy do nowoczesnego organizowania produkcji w branżach: mechaniczna, elektryczna oraz budowlana. Uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia dokumentacji technicznej potrzebnej w procesie produkcji. Kurs potwierdzony certyfikatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Trzecim kursem dodatkowym jest Kurs prawa jazdy kat. B

Projekt realizowany jest do 31.08.2015r
!!! rekrutacja ciągła !!!!