Złota Kielnia 2014 - Turniej budowlany

 • dsc06237

W dniu 11 stycznia 2014 r. w Zespole Edukacyjnym „BLOK” w Toruniu ul .Batorego 37/41 odbyły się XLIII eliminacje okręgowe Turniej Budowlany „Złota Kielnia”. Do obecnej Edycji   zgłosiło się  87 szkół  z całej Polski kształcących w zawodach budowlanych.   

                                                            

Naszą placówkę reprezentowali uczniowie z klasy III d murarz –Kurdziel Michał, który zajął 34 miejsce w kraju (73 uczniów startujących), Goździński Dominik 45 miejsce w kraju, z klasy III c technolog robót wykończeniowych w budownictwie, którzy startowali w zawodzie malarz-tapeciarz Sałankiewicz Krystian,  zajął również 34 miejsce w kraju (83 uczniów startujących),  oraz   Wiewiórski Mariusz, który wygrał eliminacje okręgowe i zajął 3 miejsce w kraju. Z ogromną przyjemnością chcę poinformować, że Mariusz zakwalifikował się do finału centralnego ogólnopolskiego konkursu Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, który odbędzie się w dniach 11-14 marca 2014r.  w Poznaniu.                                

GRATULUJEMY!!!

O Turnieju…

Turniej Budowlany jest ogólnopolskim konkursem skierowanym do uczniów zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w zawodach budowlanych. Podobnie jak w ostatnich latach w ramach Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” we współpracy z Akademią Technik Malarskich organizowane jest również współzawodnictwo o tytuł Młody Malarz Roku Dekoral Professional.

Turniej Budowlany jest jedynym konkursem, który od przeszło 40 lat daje uczniom zasadniczych szkół zawodowych w prawie wszystkich szkołach budowlanych w kraju, możliwość sprawdzenia siebie i odniesienia sukcesu edukacyjnego. Formuła konkursu jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczestnikom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. Laureaci konkursu decyzją MEN są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Organizatorem Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Organizator konkursu przygotowuje i przeprowadza Turniej za pośrednictwem Komitetu Głównego, który jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny konkursu. Eliminacje na poszczególnych etapach konkursu przeprowadzają: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe, Komitet Główny.

Celem Turnieju jest:

 • pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych,
 • przygotowanie uczniów do podejmowania nauki w technikach i w szkołach wyższych,
 • zapoznania młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót budowlanych,
 • stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.
 • dsc06237
 • dsc06247