XIV Międzynarodowy Konkurs Stolarski

W dniach 13-14.03.2014r. w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie odbył się po raz 14 Międzynarodowy Konkurs Stolarski.

 

Celem konkursu było:

  • stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swych praktycznych umiejętności zdobytych podczas nauki zawodu, zgodnie z programem nauczania dla zawodu stolarz, w tym: ręcznej obróbki drewna, montaż wyrobów oraz obróbki wykończeniowej,
  •    nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami,
  •    promowanie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia praz stolarskich,
  •     podniesienie rangi zawodu stolarz i technik technologii drewna.

Konkurs obejmował dwa etapy:

  •     etap szkolny (etap eliminacji),
  •     etap międzyszkolny.

Etap szkolny (eliminacji) przeprowadzony został w szkołach macierzystych. Zadaniem etapu szkolnego było wyłonienie 2 uczestników reprezentujących placówkę.

Etap międzyszkolny konkursu polegał na wykonaniu wyrobu stolarskiego na podstawie dokumentacji przygotowanej przez organizatorów. Podczas wykonywania zadania konkursowego komisja konkursowa przyznawała punkty za:

  •      połączenia elementów,
  •      estetykę wyrobu,
  •      zgodność wymiarów z rysunkiem,
  •    przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (ubiór uczestnika, stan techniczny wykorzystywanych narzędzi, sposób wykonania pracy, organizacja stanowiska pracy).

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Uczniowie: Pągowski Paweł, Lipiński Mateusz, Lange Michał oraz Kowalski Maciej zajęli wysokie, bo odpowiednio 6, 7, 8 oraz 24 miejsca na 32 uczestników.

Opiekunem grupy był: Demidow Mariusz

GRATULUJEMY !!!