Konkurs mechatroniczny

  • mecha

Konkurs mechatroniczny zorganizowany został we współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas II, III i Iv o profilu Technik Mechatronik

 

Konkurs podzielony został na następujące etapy:

Etap wstępny – test teoretyczny. Zadaniem tego etapu było wyłonienie uczestników konkursu spośród wyżej wymienionych klas. Etap ten odbył się w szkole i wyłonił 12 najlepszych uczniów, po 4 osoby z każdej klasy.

Etap 1 – zadanie praktyczne. Zadaniem tego etapu było wyłonienie 6 najlepszych spośród 12 uczestników. Etap ten odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pracowni Mechatroniki. W ramach tego etapu uczestnicy dostali do rozwiązania zadanie projektowe z dziedziny mechatroniki.

Etap 2 – zadanie praktyczne. Celem tego etapu było wyłonienie finałowej trójki spośród 6 uczniów wyłonionych w wyniku etapu 1. w ramach etapu 2 uczniowie dokonali montażu, uruchomienia a następnie prezentacji zadania projektowego wykonanego na etapie 1. etap odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Etap 3 – Finał. W tym etapie konkursu trzech najlepszych uczniów miało za zadanie zrealizować zadanie projektowe oraz wykonać i zaprezentować jego praktyczne wykonanie. W wyniku tego etapu wyłoniony został najlepszy mechatronik ZSMiL i CKP.

Najlepszym mechatronikiem w roku szkolnym 2013/2014 został Szamatowicz Artur z klasy IIIcT.

Drugie miejsce zajął Mroczek Mateusz z klasy IIIcT.

Trzecie miejsce na podium zajął przedstawiciel klasy IVcT – Pióro Sebastian.

Pozostali uczestnicy konkursu:

Bakalarz Jacek kl. IIIcT

Tarka Błażej kl. IIcT

Formela Adrian kl. IIcT

Jaworski Robert kl. IIIcT

Sajko Dariusz kl. IIIcT

Czas realizacji:

Etap wstępny – do 5 marca 2014-03-26

Etap 1 – zadanie praktyczne – 12 marca 2014

Etap 2 – zadanie praktyczne – 12 marca 2014

Etap 3 – zadanie praktyczne – 19 marca 2014

Wręczenie nagród dla „finałowej trójki” – 21 marzec 2014 w ZSMiL

Osoby odpowiedzialne za organizację oraz przebieg konkursu:

Centrum Kształcenia Praktycznego: Dorobkiewicz Adam, Piłat Leon

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych: Rychły Zbigniew, Węsierska-Bryła Olga