XV Międzynarodowy Konkurs Stolarski

  • 1

XV Międzynarodowy Konkurs Stolarski W dniach 6-7.03.2015r. w Szkołach Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu odbył się międzynarodowy konkurs stolarski, w którym uczestniczyli uczniowie odbywający praktykę zawodową w Centrum Kształcenia Praktycznego: - Lange Michał, - Stenko Patryk, - Lipiński Mateusz, - Pągowski Paweł Celem konkursu było: - stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności zdobytych podczas nauki zawodu, zgodnie z programem nauczania dla zawodu stolarz, w tym: ręcznej obróbki drewna, montażu wyrobów oraz obróbki wykończeniowej. - nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami, - promowanie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich, - podniesienie rangi zawodu stolarz i technik technologii drewna. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu wyrobu stolarskiego na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji. Opiekunem uczniów podczas konkursu był p. Demidok Mariusz.

  • 1
  • 2
  • 3