V Konkurs Stolarski

  • 1

W dniu 20 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się V edycja konkursu stolarskiego. W konkursie uczestniczyło 7 szkół: Zespół Szkół Drzewnych z Bydgoszczy, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego z Trzcińca, Zespół Szkół Technicznych z Białegostoku, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących z Wejherowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa Salezjańskiego ze Szczecina, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespół Szkół Technicznych ze Słupska. Celem konkursu było podniesienie poziomu zawodowego uczniów, doskonalenie ich praktycznych umiejętności, ocena własnych umiejętności zawodowych, nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami, podnoszenie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich oraz podniesienie rangi zawodu stolarz. Wyniki konkursu: - I miejsce - Andrzej Iwanowicz - Zespołu Szkół Technicznych z Białegostoku, - II miejsce - Patryk Stenka - Centrum Kształcenia Praktycznego ze Słupska, - III miejsce - Michał Lange - Zespół Szkół Technicznych ze Słupska, - nagroda dyrektora - Wojciech Michoń - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących z Wejherowa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5