Projekt "Szkoła - praca... jesteśmy gotowi!"

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa

 

efs

„Szkoła – praca…jesteśmy gotowi!” nr 2016-1-PL01-KA102-024413  w ramach projektu
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego