Tel: 01875 340 573

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
w SŁUPSKU


Dyrektor mgr inż. Barbara Siarkowska

wicedyrektor mgr inż. Wiesław Maruszak - Pracownie Mechaniczne
wicedyrektor mgr Agata Giejbo -Pracownie Gastronomiczno-Hotelarskie
wicedyrektor mgr. Marek Książek - Pracownie DrzewneCKP w Słupsku zostało powołane 1 stycznia 1996 r. Jest nowoczesną placówką oświatową, która zajmuje się:
 • organizowaniem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla młodzieży szkół zawodowych Słupska i regionu pomorskiego,
 • organizowaniem egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,
 • organizowaniem egzaminów na tytuły kwalifikacyjne,
 • organizowaniem dla uczniów różnych szkół konkursów sprawności w zawodach mechanicznych,
 • podnoszeniem kwalifikacji dorosłych ( w tym bezrobotnych) w drodze kształcenia kursowego),
 • organizowaniem specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.W skład CKP wchodzą:
 • pracownie mechaniczne
 • pracownie drzewne
 • pracownie gastronomiczno-hotelarskie
 • pracownie budowlane


Centrum kształci młodzież w zawodach:
 • mechanicznych,
 • gastronomiczno-hotelarskich,
 • drzewnych,
 • budowlanych,
 • elektryczno-elektronicznych,
 • samochodowych.Centrum swym zasięgiem obejmuje obszar byłego województwa słupskiego to jest powiaty:
 • bytowski (Zespół Szkół Zawodowych Bytów, Zespół Szkół Mechanicznych Miastko),
 • człuchowski (Zespół Szkół Technicznych Człuchów),
 • lęborski (Zespół Szkół Mechaniczny Lębork),
 • słupski grodzki (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Słupsk, Zespół Szkół Zawodowych Słupsk, Zespół Szkół Drzewnych Słupsk, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych Słupsk),
 • słupski ziemski (Zespół Szkół Technicznych Ustka).