Tel./fax (59) 845 73 33
"Europejska pełnia smaków - stół weselny"

Założenie projektu

Wejście Polski do Unii Europejskiej, zacieranie się granic państw oraz rozwój mobilności obywateli krajów Unii spowodowało, iż w dzisiejszym czasie coraz częściej mamy do czynienia z organizacją wesel międzynarodowych, gdzie każdy z małżonków posiada odrębną kulturę, tradycję a przede wszystkim kuchnię. Przyglądając się temu zjawisku Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku postanowiło napisać projekt w ramach Leonardo da Vinci "Europejska pełnia smaków - stół weselny". Przedsięwzięcie to ma na celu rozwinąć wiedzę i umiejętności nauczycieli gastronomii oraz słupskich restauratorów w zakresie kompleksowego przygotowania przyjęcia weselnego w aspekcie wielokulturowości. Znajomość obyczajów, smaków a także umiejętność przygotowania potraw weselnych w różnych krajach pomaga w zrozumieniu uroczystości ślubu i wesela w krajach różnych kulturowo. Nabyta wiedza i jej wykorzystanie w nauczaniu zwiększy tolerancję dla odmienności kulturowej danego kraju, pozwoli poszerzyć ofertę CKP oraz słupskich restauracji o imprezy weselne różnorodnych narodów. W ramach rozwoju kwalifikacji zawodowych uczestnicy poznają przepisy kulinarne które stosuję się podczas organizacji wesela, kulturę, obrzędy ślubne, przebieg przyjęcia weselnego oraz inne intrygujący aspekty. W ramach projektu organizowane są cztery wymiany do Włoch, Hiszpanii oraz Słowacji

Efekt końcowy

"Europejska pełnia smaków - stół weselny"

Efektem końcowym w założeniach projektu ma być "Ślubny przewodnik po krajach europejskich" w którym znajdą się zebrane materiały ze wszystkich wyjazdów. Materiałami pogrzebnymi do stworzenia ww. poradnika będą przepisy kulinarne, zdjęcia, ulotki informacyjne oraz wszystkie inne opracowania związane z tematem organizacji przyjęcia weselnego. Każda grupa wyjazdowa będzie zobowiązana do zebrania materiałów oraz przygotowania sprawozdania z wymiany. Po zakończeniu realizacji wszystkich wymian w ramach projektu "Europejska pełnia smaków - stół weselny", będą organizowane spotkania wszystkich uczestników projektu w celu opracowania "Ślubnego przewodnika po krajach Unii Europejskiej". Skończony przewodnik, zostanie zaprezentowany na podsumowaniu projektu w siedzibie promotora i przekazany uczestnikom, restauracjom, hotelom oraz współpracującym szkołom. Przewodnik będzie wykorzystywany w szkołach na zajęciach lub w restauracjach jako dodatkowa oferta gastronomiczna. Pokazy upowszechniające rezultaty zostaną poprowadzone przez wybranych uczestników we wszystkich szkołach gastronomicznych, restauracjach współpracujących z Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku zajmujących się kształceniem zawodowym uczniów. Promotor zorganizuje spotkania kadry zarządzającej instytucji oświatowych i przedsiębiorstw w celu omówienia efektów realizacji projektu.

Sprawozdanie z wymiany 04.04-17.04.2011

       W roku szkolnym 2008/2009 zostały zrealizowane następujące programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej:

Program Leonardo da Vinci:

1. Projekt "Artysta w kuchni", nr PL/06/A/Pla/174618 - staż dla młodzieży klas technikum i zawodowych o kierunku kształcenia związanego z gastronomią, hotelarstwem i cukiernictwem ze sposobu przygotowywania dekoracji potraw - CARVING oraz tradycji kuchni krajów należących do Unii Europejskiej. Grupa 40 uczniów i 4 nauczycieli odbyło staż w Szkołach Partnerskich - Czechy, Niemcy, Słowacja.
Projekt został zrealizowany w terminie 19.11.2007 - 31.05.2008 roku.

2. Projekt "Gościnna chata", nr PL/07/LLP-LdV/VETPRO/140088 - wymiana dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu ds. gastronomii, dotycząca sposobu podawania, przygotowywania win, serów oraz tradycji kuchni krajów należących do Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyło 24 nauczycieli. Wymiany zostały przeprowadzone w Niemczech, Czechach, Włoszech i Hiszpanii.

3. W Pracowniach Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego realizowany jest również projekt "Młody kompetentny" Projekt ten polega na przeprowadzeniu dodatkowych godzin dydaktycznych na kursach: Prawa jazdy, Spawania, AutoCad., w ramach priorytetu IX., Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkól zawodowych chcących uzupełnić lub podwyższyć swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Jego realizacja przewidywana jest na dwa lata.

4. Ponadto zostały złożone wnioski na konkurs 2009 w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt "Promocja potraw regionalnych - co nas łączy, a co dzieli?". Celem wymiany jest przeszkolenie nauczycieli gastronomi w kierunkach przygotowywania, serwowania i promocji potraw regionalnych , oraz projekt "Europejska pełnia smaków - stół weselny" którego celem jest poznanie tradycji weselnych , potraw podawanych na stolach weselnych oraz wszelkich różnic jakie można zaobserwować w innych narodowościach, oraz projekty "Potęga smaku - uczta zmysłów"