Tel./fax (59) 845 73 33

Przetarg nieograniczony na ,,Dostawę frezarki do metali - pionowego centrum obróbkowego CNC z systemem sterowania oraz zestawem narzędzi” w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza!”

Data umieszczenia przetargu: 26.10.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘ¦Ć II SIWZ – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Czę¶ć III SIWZ – OPIS PRZEDEMIOTU ZAMÓWIENIA


Zawiadomienie o wyborze oferty