Tel./fax (59) 845 73 33W chwili obecnej CKP nie planuje zatrudnienia pracowników